Buforowy mechanizm istoty miedzykomórkowej

W związku z tym że istota międzykomórkowa ma dużą zdolność zatrzymywania i oddawania-wody w zależności od swego koloidowego stanu, jest ona ważnym zbiornikiem wody w ustroju. Najwięcej wody jest w skórze, tkance podskórnej i mięśniach. Drugą bardzo ważną właściwością komórki jest zdolność buforowa, polegająca na tym, że istota międzykomórkowa wyrównuje grę jonową, która powstaje w związku z przemianą materii komórkowej. Kwaśne, powstające podczas przemiany materii komórkowej, przechodzą do istoty międzykomórkowej. Czynność buforową spełniają tu przede wszystkim białka. nie zaś sole w przeciwieństwie do -krwi, w której najważniejszą rolę buforową odgrywają sole. Buforowy mechanizm istoty międzykomórkowej wiązania kwasów jest znacznie lepszy niż krwi. Dzięki temu istota międzykomókowa wiąże znaczne ilości kwasów, powstających podczas pracy narządów w związku ze wzmożoną pracą komórek. Białka kolagenowe najbardziej wiążą jony wodorowe. Z chwilą gdy stężenie jonów wodorowych spada przez przechodzenie wytworów przemiany do krwi, białka oddają jony wodorowe do środowiska i mogą z powrotem wiązać nowopowstające jony wodorowe. Istota międzykomórkowa bierze również udział w regulacji stężenia kationów, jak Na, K, Ca i anionów, jak CI, wyrównując ciśnienie osmotyczne; co związane jest ze zdolnością białek łączenia się z elektrolitami. [patrz też: helimed opole, maść pimafucort, elżbieta dziech ]

Powiązane tematy z artykułem: elżbieta dziech helimed opole maść pimafucort