Chlor i chloropikryna

Chlor i chloropikryna IV dużym stężeniu mogą doprowadzić przez odruch idący z dróg oddechowych do zatrzymania czynności serca lub oddychania. Chlor i chloropikryna w małym stężeniu poza podrażnieniem dróg oddechowych mogą wywołać także obrzęk płuc. Fosgen i dwufosgen są gazami bardzo czynnymi. Nie wywołują one większych objawów podrażnienia ze strony górnych dróg oddechowych i już bardzo małe ich stężenia prowadzą do obrzęku płuc. Dwufosgen jest gazem bardziej trującym niż fosgen. Stwierdzono, że 0,6 mg gazu w l litrze powietrza wywołuje śmierć psa, jeżeli oddychał on nim 16 minut. Na początku działania fosgenu lub dwufosgenu występuje niewielkie podrażnienie dróg oddechowych. Po przejściu do czystego powietrza objawy podrażnienia łagodnieją i stosunkowo dobry stan bez objawów zatrucia utrzymuje się koło 3-4 godzin. Po tym czasie rozwija się obrzęk płuc, jako wyraz uszkodzenia tkanki płucnej, najczęściej prowadzący do śmierci. Śmierć wskutek zatrucia gazami wywołującymi obrzęk następuje po 2-3 dniach. Znajomość tych faktów ma doniosłe znaczenie praktyczne, gdyż zatrucia mogą zdarzyć się u robotników pracujących w fabrykach np. tlenku azotu lub innych. Subiektywne objawy zatrucia nie występują u nich wyraźnie i mogą oni jeszcze długo przebywać w pomieszczeniu, którego powietrze jest tymi gazami zatrute. Po kilku lub więcej godzinach powstaje u nich obrzęk płuc i szczyt jego przypada zwykle na 9 godzinę po zatruciu, prowadząc często do śmierci. [więcej w: targi kosmetyczne wrocław 2015, fonoholizm, ibuprofen a karmienie piersią ]

Powiązane tematy z artykułem: fonoholizm ibuprofen a karmienie piersią targi kosmetyczne wrocław 2015