Eltrombopag przed zabiegami u pacjentów z marskością i małopłytkowością AD 2

Badanie fazy 2 wykazało, że eltrombopag może zwiększać liczbę płytek krwi u pacjentów z trombocytopenią i zapaleniem wątroby typu C.10. Artykuł ten przedstawia wyniki badania Eltrombopag oceniającego jego zdolność do przezwyciężenia trombocytopenii i badania z zastosowaniem procedury Enable Procedures (ELEVATE) – podwójnie ślepej próby placebo. kontrolowane badanie, w którym oceniano zdolność eltrombopagu do zwiększania liczby płytek krwi i ograniczenia konieczności przetaczania płytek krwi u pacjentów z trombocytopenią i przewlekłą chorobą wątroby, poddawanych planowym zabiegom inwazyjnym. Metody
Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci byli w wieku 18 lat lub starsi, mieli przewlekłą chorobę wątroby i liczbę płytek krwi mniejszą niż 50 000 na milimetr sześcienny, aw opinii badacza, wymagałoby transfuzji płytek krwi w celu kontrolowania ryzyka krwawienia przed poddaniem się planowej inwazji procedura. Dodatkowymi kryteriami kwalifikacyjnymi były: ocena Child-Pugh11 wynosząca od 5 do 12 (w skali od 5 do 15, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę wątroby) oraz ocena od 6 do 24 w przypadku modelu dla kryteriów stopnia zaawansowania choroby wątroby12 (w w skali od 6 do 40, z wyższymi wynikami wskazującymi na bardziej zaawansowaną chorobę wątroby). Pacjenci byli wykluczani, jeśli byli w ciąży lub mieli potwierdzone zakrzepicy żyły wrotnej w obrazowaniu jamy brzusznej w ciągu 3 miesięcy po wejściu do badania (nie było wymagane obrazowanie podstawowe), historia zakrzepicy tętniczej lub żylnej z trwającymi czynnikami ryzyka zakrzepicy, każdy stan związane z krwawieniem 3. lub 4. stopnia w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w wywiadzie z nieprawidłową agregacją płytek lub z aktywną infekcją wymagającą ogólnoustrojowych środków antybiotycznych.
Projekt badania
Badanie było podwójnie ślepym, randomizowanym, kontrolowanym placebo, testem fazy 3 przeprowadzonym w 13 krajach. Pacjentów przypisano do grupy badanej w stosunku 1: i poddano stratyfikacji zgodnie z ryzykiem krwawienia związanym z procedurą inwazyjną. Pacjenci otrzymywali eltrombopag w dawce 75 mg lub dopasowane placebo raz dziennie przez 14 dni (ryc. 1S w Dodatkowym dodatku, dostępne z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Pacjentów oceniano po 7 dniach leczenia (dzień 8) i dniu po otrzymaniu ostatniej dawki badanego leku (dzień 15). Procedury inwazyjne miały być wykonane nie później niż 5 dni po otrzymaniu ostatniej dawki (15 do 19 dni). W dniu zabiegu pacjenci z liczbą płytek większą niż 80 000 na milimetr sześcienny nie otrzymali przetoczenia płytek krwi. Pacjenci z liczbą płytek mniejszą niż 50 000 na milimetr sześcienny otrzymywali przetoczenie płytek krwi przed zabiegiem, zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Pacjenci z liczbą płytek krwi od 50 000 do 80 000 na milimetr sześcienny otrzymywali transfuzję płytek krwi według uznania badacza lub lekarza wykonującego zabieg i byli leczeni zgodnie z lokalnymi wytycznymi
[patrz też: nplay lublin, przychodnia aksamitna rejestracja, steico czarnków ]

Powiązane tematy z artykułem: nplay lublin przychodnia aksamitna rejestracja steico czarnków