Fumaran tenofowiru dizoproksylu w porównaniu z dipiwoksylem adefowiru w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B ad

Wykazano, że supresja wirusa utrzymywana przez leczenie lamiwudyną zmniejsza postęp choroby do dekompensacji i rozwoju raka wątrobowokomórkowego u pacjentów z marskością wątroby. Siedem leków jest licencjonowanych do leczenia przewlekłego zakażenia HBV: lamiwudyna, 9 interferon alfa, 10,11 dipiwoksylu adefowiru, 12 peginterferonu alfa-2a, 13 entekawiru, 14 telbiwudyny, 15 i fumaranu dizoproksylu tenofowiru (DF). Nie zaleca się stosowania interferonów u pacjentów z dekompensacją lub immunosupresją; mogą powodować działania niepożądane ograniczające leczenie i wymagają podawania pozajelitowego. Doustne nukleozydy, choć silne, zostały ograniczone przez rozwój mutacji oporności w odwrotnej transkryptazie wirusa HBV.16,17
Tenofowir DF, doustny prolek tenofowiru, jest analogiem nukleotydu, który hamuje wirusowe polimerazy poprzez bezpośrednie wiązanie i po włączeniu do DNA, przez zakończenie łańcucha DNA z powodu braku wymaganego 3 hydroksylu na cząsteczce tenofowiru.
Tenofowir DF jest obecnie zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych i ponad 50 innych krajach w leczeniu ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu (HIV-1) i został niedawno zatwierdzony do leczenia przewlekłego zakażenia HBV w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie , Australia i Turcja.
Tenofowir jest silnym i selektywnym inhibitorem odwrotnej transkryptazy wirusa HBV DNA in vitro. 19 Pozostaje aktywny wobec HBV opornego na lamiwudynę, 20-23 i ma znaną aktywność przeciw HBV zarówno u pacjentów z monowalegją HBV 24-26, jak iu pacjentów z HIV. -1 i zakażenie HBV.27-29 Zaprojektowano dwa badania fazy III w celu porównania bezpieczeństwa i skuteczności tenofowiru DF w dawce 300 mg z dipiwoksylem adefowiru w dawce 10 mg podawanej raz na dobę u pacjentów z ujemnym mianem HBeAg ( Badanie 102) lub pacjentów z dodatnim mianem HBeAg (Badanie 103).
Metody
Projekt badania
Przy użyciu centralnego, interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej (ClinPhone), losowo przydzieliliśmy pacjentów w stosunku 2: do otrzymywania tenofowiru DF lub dipiwoksylu adefowiru. Przydziały do leczenia stratyfikowano zgodnie z poziomem aminotransferazy alaninowej w surowicy (<4-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu lub .4-krotnie górnej granicy prawidłowego zakresu) w badaniu 103 i zgodnie z poprzednim leczeniem lamiwudyną lub emtrycytabiną (<12 tygodni lub .12 tygodni) w badaniu 102. W obu badaniach przypisania do leczenia zostały również podzielone na straty według regionu geograficznego (Europa, Ameryka Północna lub Australia i Nowa Zelandia). W obrębie każdej warstwy grupy terapeutyczne były zrównoważone przez permutowane bloki o wielkości 6. Pacjentów zapisano do 106 miejsc klinicznych w 15 krajach w całej Ameryce Północnej (31 miejsc), Europie (60 miejsc) i regionie Azji i Pacyfiku (15 miejsc).
Pacjenci byli rekrutowani od maja 2005 r. Do czerwca 2006 r. I byli leczeni lekiem w badaniu z podwójnie ślepą próbą przez 48 tygodni. Pacjenci przeszli dwie biopsje wątroby: jedna biopsja przed zabiegiem wykonano w ciągu 6 miesięcy przed badaniem przesiewowym, a druga biopsja wykonano w tygodniach 44 i 48. Pacjenci powracali do kliniki co 4 tygodnie w celu laboratoryjnej oceny wartości chemicznych i hematologicznych w surowicy, czynności wątroby i DNA HBV poziomów i dokumentacji wszelkich zdarzeń niepożądanych
[więcej w: targi kosmetyczne wrocław 2015, chloropikryna, dyżury aptek grodzisk wlkp ]

Powiązane tematy z artykułem: chloropikryna dyżury aptek grodzisk wlkp targi kosmetyczne wrocław 2015