Krew zylna odplywajaca z tkanek zawiera

Krew żylna odpływająca z tkanek zawiera, więc mniej tlenu w porównaniu ze stanem prawidłowym. Powstaje wtedy niedotlenność krwi, a stan taki nazywamy niedotlennością żylną. Niedotlenność krwi może powstać nawet przy dostatecznym zaopatrywaniu krwi tętniczej w tlen. Niedotlenność krwi tętnicza i żylna zwykle kojarzą się z sobą i i w niewydolności krążenia powstaje raczej mieszana postać niedotlenności krwi. Sprzyja temu niedostateczne dostarczanie tlenu do mięśnia sercowego, które pogłębia jego osłabienie zakłócając jeszcze bardziej krążenie obwodowe. Niedotlenność krwi wskutek niedokrwistości powstaje przede wszystkim w niedokrwistościach spowodowanych utratą krwi lub rozpadem krwinek czerwonych. Spada wtedy zawartość hemoglobiny i krew nie może związać dostatecznej ilości tlenu. Niedostateczne zaopatrywanie tkanek w tlen wskutek utraty krwi lub rozpadu krwinek czerwonych wywołuje powstawanie w nich większej ilości kwasu mlekowego, który przechodzi do krwi krążącej. W tkance mózgowej również gromadzi się kwas mlekowy, co podrażnia ośrodek oddechowy i powoduje powstanie duszności. Gromadzenie się kwasu mlekowego w tkankach jest wynikiem mniejszego spalania go wskutek niedostatecznego utleniania. Niedotlenność krwi wskutek zmian właściwości hemoglbiny powstaje wtedy, kiedy hemoglobina połączy się trwale z tlenkiem węgla, jako karboksyhemoglobina, z siarką jako sulfhemoglobina lub z ciałami, które powodują powstanie methemoglobiny. [patrz też: forskolina apteka, przychodnia aksamitna rejestracja, elżbieta dziech ]

Powiązane tematy z artykułem: elżbieta dziech forskolina apteka przychodnia aksamitna rejestracja