odoskrzelowe zapalenie pluc

W zapaleniu odoskrzelowym płuc, powstałym na tle osłabienia oporności tkanki płucnej, często tworzą się ropnie płuc abscessus pulmonum lub martwica tkanki płucnej gangraena-pulmonum sprawy groźne dla życia. W powstawaniu odoskrzelowego zapalenia płuc niektórzy badacze doszukują się zjawisk alergicznych. Doświadczenia, bowiem wykazują, że jeżeli zwierzęciu wprowadzić do tchawicy i oskrzeli po ich znieczuleniu kokainą czystą hodowlę paciorkowca, to odoskrzelowe zapalenie płuc nie powstaje. Jeżeli jednak uprzednio uczulić zwierzę białkiem wprowadzonym pozajelitowo, to w tych samych warunkach jak poprzednio rozwija się typowe odoskrzelowe zapalenie płuc. W odoskrzelowym zapaleniu płuc ciepłota ciała nie narasta szybko, lecz podnosi się stopniowo i zazwyczaj nie dochodzi do tak znacznych wysokości jak w zapaleniu płuc płatowym. Również spadek ciepłoty ciała po zakończeniu choroby me jest gwałtowny, lecz stopniowy, trwający kilka dni lysis. Odoskrzelowe zapalenie płuc może powstać również wtedy, kiedy przedostaną się do oskrzeli ciała obce, zwłaszcza pokarmy, wskutek zaburzeń w połykaniu lub podczas wymiotów. Wtedy materiał zakaźny jest czynnikiem wywołującym zapalenie tkanki płucnej drogą zstępującą. [patrz też: przychodnia aksamitna rejestracja, fonoholizm, znanylekarz logowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: fonoholizm przychodnia aksamitna rejestracja znanylekarz logowanie