Stwardniale pole pluca

Stwardniałe pole płuca tworzy masę plastyczną, z której olej można oddzielić przez odwirowanie tkanki płucnej. U ludzi taki stan płuc może być śmiertelny w związku z możliwością dodatkowego bakteryjnego zakażenia. Tego rodzaju zmiany w tkance płucnej zmieniają oddychanie, tak jak inne stany zapalne płuc. Pylica płuc Pylica płuc pneumoconiosis jest ciężkim schorzeniem tkanki płucnej, wywołanym przez długotrwałe wdychanie nierozpuszczalnych pyłków, zwłaszcza nieorganicznych. Występuje ona, jako choroba zawodowa u górników, kamieniarzy, szlifierzy, tokarzy, u robotników pracujących w przemyśle ceramicznym, tytoniowym, bawełnianym, w fabrykach nawozów sztucznych, proszków do prania i innych. Materiałem wywołującym pylicę płuc są pyłki węgla anthracosis pulmonum, krzemu silicosis, żelaza siderosis, ałunu oluminosis, bawełny byssinosis , azbestu asbestosis, tytoniu tabacosis i inne. Pyłki zdolne wywołać pylicę płuc są wielkości poniżej 10 mikronów, większe cząsteczki nie przedostają się, bowiem do pęcherzyków płucnych wywołuj ą one zmiany w górnych drogach oddechowych w postaci pyliczego ich zapalenia, zwłaszcza oskrzeli, z uszkodzeniem głębszych warstw błony śluzowej, doprowadzającym do jej zaniku. [podobne: gabinety stomatologiczne, protetyka warszawa, stomatologia implanty ]

odoskrzelowego zapalenia pluc bronchopneumonia

Widzimy to u ludzi nieprzytomnych podczas karmienia lub wymiotów, podczas uśpienia narkotycznego, w porażeniach nerwu krtaniowego dolnego, w porażeniach zwieraczy krtani po przebyciu błonicy oraz we wszystkich tych sprawach, w których głośnia podczas połykania pokarmów nie zamyka się szczelnie. Samo jednak zachłyśnięcie się zakażonym materiałem nie wystarcza do powstania zachłystowego odoskrzelowego zapalenia płuc bronchopneumonia ex aspiratione. Musi jeszcze przy tym istnieć obniżona oporność tkanki płucnej i obniżenie pobudliwości odruchowej oskrzeli. U ciężko chorych, zwłaszcza leżących na wznak, może powstać odoskrzelowe zapalenie płuc z powodu osłabienia czynności serca i zaburzeń Krążenia w płucach bronchopneumonia hypostatica. U takich osób wskutek zaburzeń hemodynamiki i ograniczenia ruchów oddechowych powstaje zastój żylny, czyli przekrwienie bierne tylno-dolnych odcinków płuc. Sprzyja temu gorsze przewietrzanie płuc i zmniejszenie się odruchowej pobudliwości błony śluzowej oskrzeli. Prowadzi to do obniżenia oporności tkanki płucnej i w związku z tym do łatwiejszego usadowienia się w zastoinowych częściach miąższu płucnego zarazków, które wywołują proces zapalny. Odoskrzelowe zapalenie płuc powstałe na tle zaburzeń krążenia w płucach przebiega zwykle bardzo ciężko i nierzadko doprowadza do śmierci. [hasła pokrewne: implanty stomatologiczne warszawa, dentysta, Dentystka ]