Krew odplywajaca ze schorzalych odcinków pluc

Krew odpływająca ze schorzałych odcinków płuc do serca nie jest wtedy dostatecznie nasycona tlenem, odpływająca zaś z odcinków zdrowych jest nim dostatecznie nasycona. W przedsionku lewym krew z obu źródeł miesza się, wskutek czego krew w krążeniu dużym nie zawiera tyle tlenu, ile powinna go zawierać w warunkach prawidłowych. Powoduje to zmniejszenie dostarczania tlenu do tkanek, co może zakłócić ich utlenianie. W przypadku zamknięcia światła dróg oddechowych ciałem obcym lub z powodu toczących się w nich procesów patologicznych, które mechanicznie upośledzają dostęp powietrza do pęcherzyków płucnych, również powstaje niedotlenność krwi, gdyż pęcherzyki płucne nie odnawiają dostatecznie swego powietrza. Powierzchowny oddech powstały z tych czy innych przyczyn także jest czynnikiem wywołującym niedotlenność krwi. W przypadkach wrodzonych wad serca niedotlenność krwi powstaje wtedy, kiedy z powodu wady krew żylna i tętnicza miesza się w komorze lewej. Niedotlenność i tylna krwi może powstać z powodu zaburzeń w krążeniu. Jeżeli krążenie krwi zwalnia się i powstaje zastój wskutek niewydolności krążenia, to tkanki wychwytują znacznie więcej tlenu niż w warunkach prawidłowych. Pochodzi to stąd, że wskutek zwolnienia krążenia krwi w tkankach dopływ krwi, a z nią i dostarczanie tlenu jest niedostateczne, w związku, z czym wychwytują one więcej tlenu z powodu głodu tlenowego. [patrz też: aparat na zęby, implanty Warszawa, Dentysta warszawa ]

W pylicy pluc latwo powstaje gruzlica

W pylicy płuc łatwo powstaje gruźlica. Obrzęk płuc Obrzęk płuc oedema pulmonum wywołuje ciężkie zaburzenia w czynności oddychania. Cechuje go gromadzenie się w pęcherzykach płucnych dużej ilości płynu przesiękowego lub wysiękowego. Płyn ten wypełniając pęcherzyki płucne powoduje ich zamknięcie dla powietrza przechodzącego z górnych dróg oddechowych. Jest to po prostu jakby zalanie pęcherzyków płucnych płynem, w związku, z czym nie mogą one brać udziału w procesie oddychania. Jeżeli większe odcinki tkanki płucnej zostaną objęte obrzękiem, następuje ciężkie zaburzenie czynności oddechowej wymiana gazowa jest wtedy bardzo upośledzona, powstaje głód tlenowy, słowem ustrój dusi się. Obrzęk płuc może powstać z różnych przyczyn. W tym rozdziale pominiemy opisany poprzednio obrzęk płuc występujący w niewydolności lewej komory i zajmiemy się obrzękiem płuc powstającym z przyczyn miejscowych. Do nich należy zapalenie i zatrucie gazami, zwłaszcza bojowymi. Gazy duszące, jak: fosgen, dwufosgen, tlenek azotu, chlor, chloropikryna i inne mają działanie trujące z punktem uchwytu w płucach. Zostają wówczas uszkodzone naczynia pęcherzyków płucnych, a w końcu same pęcherzyki. Fosgen i dwufosgen są pod tym względem najczynniejsze. Chlor i chloropikryna w średnim stężeniu wpływają w takim stopniu na powstanie obrzęku płuc, a to z tego wzglądu, że działają one raczej drażniąco. Drogi oddechowe oddziaływają wtedy odruchowo kaszlem, skurczem głośni i oskrzeli, co powoduje mniejsze przechodzenie gazu do płuc. [więcej w: protetyka warszawa, dentysta Kraków, implanty Warszawa ]