Nasycenie krwi tetniczej tlenem

Nasycenie krwi tętniczej tlenem spada wtedy do 65 %. Spadek nasycenia krwi tlenem może być jeszcze większy, co zależy od ciężkości zatrucia gazem. W takich warunkach nasycenia krwi tlenem powstają ciężkie zaburzenia czynności tkanek, narządów i fizjologicznych układów, co prowadzi do powolnej śmierci wskutek zaduszenia ważnych dla życia tkanek. Obrzęk płuc prowadzi nie tylko do zaburzeń oddychania. Wywołuje on, również zaburzenia w krążeniu krwi przez zmianę wypełnienia serca i przyspieszenie jego czynności oraz zmianę w krążeniu krwi w naczyniach. Obrzęknięta tkanka płucna uciska na naczynia płucne upośledzając odpływ krwi z płuc. Komora prawa serca jest wtedy przeciążona nadmierną pracą i w związku z tym słabnie. Słabnie również czynność całego serca, czemu sprzyja nie tylko wzmożenie się oporów w płucach, lecz również niedostateczne doprowadzenie tlenu do mięśnia sercowego wskutek zmniejszonego nasycenia krwi tlenem. Czynność serca na początku zatrucia gazami duszącymi zwalnia się, w miarę zaś rozwoju obrzęku płuc przyspiesza się nawet do 180-200 uderzeń na jedną minutę przy spadku objętości minutowej. W okresie końcowym występuje rytm cwałowy. Ciśnienie skurczowe krwi tętnicze spada nawet poniżej 80 mm słupa rtęci, rozkurczowe natomiast narasta. [przypisy: dentysta, Dentysta warszawa, dentysta ortodonta ]

Mechanizm dzialania tych gazów na tkanke plucna nie jest dostatecznie wyjasniony

Mechanizm działania tych gazów na tkankę płucną nie jest dostatecznie wyjaśniony. Niektórzy badacze twierdzą, że z chloru in statu nascendi w pęcherzykach płucnych powstaje kwas solny, bardzo czynny już w niewielkich ilościach. Inni twierdzą, że gazy działają na pęcherzyki płucne całą swoją drobiną, a także mogą łączyć się z ciałami zawierającymi grupy aminowe. Mogłoby to powodować zmianę właściwości białek protoplazmy komórek. Niektórzy sądzą, że gazy te przedostają się do płuc, przez krew, która będąc nimi zatruta, uszkadza tkankę płucną. Doświadczenia wykazały jednak, że wprowadzenie zwierzęciu krwi zawierającej pięciokrotnie większą od śmiertelnej dawkę fosgenu nie wywołuje objawów zatrucia z powodu hydrolizy gazu prowadzenie natomiast gazu zgłębnikiem do określonego odcinka płuc wywołuje obrzęk tylko tego odcinka. Na podstawie różnych badań należy przyjąć, że obrzęk płuc, powstający pod wpływem gazów bojowych jest pochodzenia miejscowego, tzn. wywołuje go w zasadzie miejscowe uszkodzenie tkanki płucnej. W istocie swojej powstawanie obrzęku płuc polega na uszkodzeniu ścian naczyń włosowatych pęcherzyków płucnych i zwiększonej ich przepuszczalności. Naczynia te, bowiem ze względu na budowę anatomiczną pęcherzyka i stykanie się jego z siecią naczyń włosowatych są najbardziej narażone na działanie gazów. [podobne: dentysta płock, Dentystka, chirurgia dentystyczna ]