Przepuszczalnosc istoty miedzykomórkowej

Dla przemiany komórkowej bardzo ważny jest stopień przepuszczalności istoty międzykomórkowej, gdyż z przepuszczalnością związane jest przenikanie (dyfuzja) przez tę masę koloidalną. Przepuszczalność istoty międzykomórkowej związana jest ze stopniem jej nawodnienia. Im większe nawodnienie, tym koloidy są bardziej napęczniałe i tym łatwiej odbywają się procesy przenikania. Odwrotnie; mniejsze nawodnienie utrudnia te procesy, co odbija się na ogólnej przemianie materii. Zmniejszona przepuszczalność występuj e w fizjologicznym starzeniu się, gdzie koloidy protoplazmy komórkowej i istoty międzykomórkowej ulegają procesowi luysteresis. Tkanka starzejąca się zbliża się swoim stanem koloidów do żelów ubogich w wodę i mniej przenikliwych i dzięki temu tkanka traci swoją sprężystość. Jest ona wtedy bardziej twarda i mniej przepuszczalna. Zmniejszenie wodochłonności koloidów istoty międzykomórkowej i w związku z tym tkanki łącznej jest czynnikiem utrudniającym odpowiednie odżywianie narządów i zakłóca ich czynność: Im bardziej nawodniona jest istota międzykomórkowa i przez to zwiększona dyspersja koloidów, tym sprawniej odbywa się wymiana pomiędzy krwią a. komórkami. [patrz też: znany lekarz kraków, fonoholizm, chloropikryna ]

Powiązane tematy z artykułem: chloropikryna fonoholizm znany lekarz kraków