ROLA PLUC

W krupowym zapaleniu płuc pneumonia crouposa, nawet, gdy proces toczy się na wielkiej przestrzeni, mogą nie występować zaburzenia w oddychaniu. Tłumaczy się to tym, że krew krążenia małego w odmie opłucnej lub w zapaleniu płuc przepływa w znacznej części przez te odcinki płuc, które podlegają dobremu przewietrzaniu, i dostatecznie nasyca się tlenem. Wchodzi również w grę kompensacja, mianowicie większe rozciągnięcie zdrowych odcinków płuc i w związku z tym zwiększenie się powierzchni oddechowej. Dotyczy to również każdego nacieczenia lub niedodmy płuc. Powstające jednak często w zapaleniu płuc zaburzenia w oddychaniu tłumaczy się tym, że zakaźno-toksyczny czynnik uszkadza ośrodkowe mechanizmy regulacji oddychania. Wtedy z powodu zmniejszonego przewietrzania płuc powietrze w przestrzeni nieużytecznej dawniej nazywano ją szkodliwą dróg oddechowych nie może dostatecznie odnowić powietrza w pęcherzykach płucnych, gromadzi się w nich dwutlenek węgla i zwiększa się jego prężność, co przeszkadza w nasyceniu krwi tlenem. Ruchy oddechowe stają się wówczas powierzchowne i częste. Zmniejszenie się powierzchni oddechowej płuc występuje również gruźlicy. W przypadkach, w których przeważają procesy wysiękowe, pęcherzyki płucne są wypełnione wysiękiem zapalnym, który zamyka ich światło, w związku, z czym powietrze nie dochodzi do nich. W przypadkach zaś gruźlicy wytwórczej następuje rozrost tkanki łącznej, która wskutek ucisku zamyka pęcherzyki płucne. [przypisy: przychodnia aksamitna rejestracja, targi kosmetyczne wrocław 2015, rdest wężownik ]

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia aksamitna rejestracja rdest wężownik targi kosmetyczne wrocław 2015