Spodziewane badanie nagłej śmierci sercowej wśród dzieci i młodych dorosłych cd

Niewyjaśnioną nagłą śmierć sercową zdefiniowano jako nagłą śmierć sercową, w przypadku której nie stwierdzono żadnej przyczyny po pełnym i kompleksowym badaniu autopsyjnym, które obejmowało badania histologiczne i toksykologiczne (patrz rozdział Metody w Dodatkowym dodatku, dostępny w pełnym tekście niniejszego artykułu). Patolog sądowy, dorosły kardiolog i dwóch kardiologów dziecięcych oceniali wszystkie przypadki nagłej śmierci sercowej. Przypadki, w których szczegóły były niewystarczające, aby określić śmierć jako nagłą śmierć sercową i przypadki nagłej niewyjaśnionej śmierci w epilepsji, zostały wyłączone z naszego badania. Badanie to zostało zatwierdzone przez komisję etyczną każdego rządu stanowego w Australii i Nowej Zelandii. W 290 przypadkach uzyskano pozwolenie od najbliższych krewnych, co umożliwiło zapisanie szczegółowych danych dotyczących nagłej śmierci sercowej i pobranie próbki krwi podczas autopsji w celu przeprowadzenia analizy genetycznej. Ponadto, w przypadkach, w których uzyskano pozwolenie, zalecono kliniczną obserwację wszystkich krewnych pierwszego stopnia, jeśli podejrzewa się wrodzoną chorobę serca. 5 W przypadkach, w których nie uzyskano pozwolenia, należy podać tylko wiek, płeć i przyczynę oraz odnotowano okoliczności śmierci; takie przypadki były nazywane przypadkami niezidentyfikowanymi. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność danych i analiz.
Kolekcja DNA i analiza genetyczna
Rycina 1. Rycina 1. Badanie przypadków nagłej śmierci sercowej. Zidentyfikowano łącznie 490 przypadków nagłej śmierci sercowej. Rozpoznanie ustalono na podstawie konwencjonalnej autopsji w 292 przypadkach, aw 198 przypadkach nie stwierdzono żadnej diagnozy (niewyjaśniona nagła śmierć sercowa). W 113 przypadkach niewyjaśnionej nagłej śmierci sercowej dostępne było DNA pacjenta. W tych przypadkach masywnie równoległe sekwencjonowanie przeprowadzono na panelu genów o ocenie klinicznej (tj. Test sekwencjonowania następnej generacji akredytowany przez Krajowe Stowarzyszenie Władz Badań) w 51 przypadkach i komercyjne badanie jakości exome (tj. usługi sekwencjonowania przeznaczone do celów badawczych) w 62 przypadkach. We wszystkich przypadkach wykonano analizę 59 genów sercowych wspólnych dla wszystkich technologii sekwencjonowania. Analiza zmienności liczby kopii danych exome została przeprowadzona w 45 przypadkach przy użyciu danych sekwencjonowania exe SureSelect (Agilent Technologies). Analizę 72 genów epilepsji przeprowadzono we wszystkich 62 przypadkach przy użyciu danych sekwencjonowania egzomu. Multipleksową zależną od ligacji analizę amplifikacji sond przeprowadzono w 71 przypadkach niewyjaśnionej nagłej śmierci sercowej, dla których dostępna była wystarczająca ilość DNA o odpowiedniej jakości. Zestaw wzbogacający NextEra Exome jest produkowany przez firmę Illumina.
DNA zostało wyizolowane z próbek krwi pełnej uzyskanych podczas autopsji, jak opisano poprzednio.18 Analizę genetyczną DNA w przypadkach niewyjaśnionej nagłej śmierci sercowej podsumowano na ryc. 1. W 51 ze 113 przypadków niewyjaśnionej nagłej śmierci sercowej (45%) przeprowadziliśmy sekwencjonowanie o jakości klinicznej (tj. test sekwencjonowania następnej generacji akredytowany przez Krajowe Stowarzyszenie Władz Testujących) kodujących eksonów 69, 98 lub 101 genów chorób serca na platformie Illumina MiSeq (Wiktoriańskie Clinical Genetic Services)
[przypisy: maść pimafucort, forskolina apteka, polyvaccinum mite skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: forskolina apteka maść pimafucort polyvaccinum mite skutki uboczne