W pylicy pluc latwo powstaje gruzlica

W pylicy płuc łatwo powstaje gruźlica. Obrzęk płuc Obrzęk płuc oedema pulmonum wywołuje ciężkie zaburzenia w czynności oddychania. Cechuje go gromadzenie się w pęcherzykach płucnych dużej ilości płynu przesiękowego lub wysiękowego. Płyn ten wypełniając pęcherzyki płucne powoduje ich zamknięcie dla powietrza przechodzącego z górnych dróg oddechowych. Jest to po prostu jakby zalanie pęcherzyków płucnych płynem, w związku, z czym nie mogą one brać udziału w procesie oddychania. Jeżeli większe odcinki tkanki płucnej zostaną objęte obrzękiem, następuje ciężkie zaburzenie czynności oddechowej wymiana gazowa jest wtedy bardzo upośledzona, powstaje głód tlenowy, słowem ustrój dusi się. Obrzęk płuc może powstać z różnych przyczyn. W tym rozdziale pominiemy opisany poprzednio obrzęk płuc występujący w niewydolności lewej komory i zajmiemy się obrzękiem płuc powstającym z przyczyn miejscowych. Do nich należy zapalenie i zatrucie gazami, zwłaszcza bojowymi. Gazy duszące, jak: fosgen, dwufosgen, tlenek azotu, chlor, chloropikryna i inne mają działanie trujące z punktem uchwytu w płucach. Zostają wówczas uszkodzone naczynia pęcherzyków płucnych, a w końcu same pęcherzyki. Fosgen i dwufosgen są pod tym względem najczynniejsze. Chlor i chloropikryna w średnim stężeniu wpływają w takim stopniu na powstanie obrzęku płuc, a to z tego wzglądu, że działają one raczej drażniąco. Drogi oddechowe oddziaływają wtedy odruchowo kaszlem, skurczem głośni i oskrzeli, co powoduje mniejsze przechodzenie gazu do płuc. [więcej w: drapichrust, forskolina apteka, endermologia lpg ]

Powiązane tematy z artykułem: drapichrust endermologia lpg forskolina apteka