Eltrombopag przed zabiegami u pacjentów z marskością i małopłytkowością AD 6

Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane występujące u co najmniej 3% pacjentów w dowolnej grupie badanej. Występowanie i ciężkość zdarzeń niepożądanych były podobne w obu grupach. Najczęstsze zdarzenia niepożądane, występujące u więcej niż 3% pacjentów w którejkolwiek z badanych grup, przedstawiono w Tabeli 2. Te występujące u co najmniej 5% pacjentów w obu grupach to: bóle głowy, gorączka, bóle brzucha, biegunka, nudności i encefalopatia wątrobowa. Pełna lista zdarzeń niepożądanych znajduje się w Tabeli 2S Dodatku Uzupełniającego. Częstość występowania podwyższonych poziomów aminotransferazy alaninowej była podobna w dwóch badanych grupach (0% w grupie placebo i 1% w grupie eltrombopagu). Większość pacjentów, u których wystąpiło zdarzenie niepożądane (76%), zrobiło to po leczeniu (ponad dzień po przyjęciu ostatniej dawki badanego leku).
Poważne działania niepożądane wystąpiły u 19 pacjentów otrzymujących eltrombopag (13%) i 17 otrzymujących placebo (12%). Najczęstszymi poważnymi zdarzeniami niepożądanymi w obu grupach (występującymi u co najmniej 2 pacjentów w każdej grupie) była encefalopatia wątrobowa (u 2% pacjentów), zakrzepica żył krezkowych (w 1%), zaćma (w 1%), encefalopatia ( w 1%), zapalenie żołądka i jelit (w 1%), krwotok z odbytnicy (w 1%) i sepsa (w 1%). Z wyjątkiem zdarzeń zakrzepowych częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych była podobna w badanych grupach. Zdarzenia niepożądane prowadzące do przerwania podawania badanego leku wystąpiły u 3 pacjentów w każdej grupie. Pięć zgonów nastąpiło: trzy w grupie eltrombopag i dwie w grupie placebo. Jedna śmierć w grupie z eltrombopagiem (z powodu sepsy) była prawdopodobnie związana z terapią. Pozostałe dwa zgony w tej grupie były spowodowane krwotokiem z górnego odcinka przewodu pokarmowego i sepsą oraz chłoniakiem. Dwie zgony w grupie placebo zostały przypisane przewlekłej chorobie wątroby i zapaleniu żołądka i jelit oraz wstrząsowi.
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia zakrzepowe. Ośmiu pacjentów miało 10 zdarzeń zakrzepowych: 6 pacjentów (7 zdarzeń) w grupie eltrombopagu i 2 pacjentów (3 zdarzenia) w grupie placebo (iloraz szans z eltrombopagiem, 3,04; 95% CI, 0,62 do 14,82) (tabela 3). Dziewięć z 10 zdarzeń dotyczyło żylnego układu portalowego, w tym wszystkich zdarzeń u pacjentów otrzymujących eltrombopag; u tych pacjentów wystąpiły objawowe zakrzepice żyły wrotnej lub żyły kłębuszkowej. Pozostały pacjent, który otrzymał placebo, miał zawał mięśnia sercowego. Spośród 6 pacjentów z grupy eltrombopagu, u których wystąpiła zakrzepica żył wrotnych, u 5 wystąpił przypadek, gdy liczba płytek krwi była większa niż 200 000 na milimetr sześcienny (maksymalna liczba płytek krwi uzyskana podczas badania). Związek pomiędzy liczbą płytek krwi 200 000 na milimetr sześcienny lub wyższy i zwiększonym ryzykiem incydentów zakrzepowych zidentyfikowano w analizie post hoc
[patrz też: nplay lublin, targi kosmetyczne wrocław 2015, znany lekarz kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: nplay lublin targi kosmetyczne wrocław 2015 znany lekarz kraków