Funkcjonalne powiązanie genetyczne między różnymi zaburzeniami rozwojowymi ad 6

Oprócz naszej identyfikacji go jako bezpośredniego celu neuronowego FOXP2, zna funkcje neuronalne, 31, 32, a jego ekspresja jest wzbogacona w obwody związane z językiem ludzkim.34 Ponadto gen jest zaburzony w rodzinie z zespołem Tourette a, 36 i rzadka mutacja punktowa powoduje ciężką recesywną chorobę obejmującą dysplazję korową i epilepsję ogniskową, związaną z regresją językową i cechami autystycznymi33. Ostatnie niezależne badania sugerują warianty w locus CNTNAP2 w zaburzeniach spektrum autystycznego, 37-39 z jednym badaniem pokazującym skojarzenie z miarą opóźnienia językowego (wiek pierwszego wypowiedzianego słowa) w rodzinach autyzmu multipleksowego.37 W związku z tym oceniliśmy zaangażowanie CNTNAP2 w określone zaburzenia językowe poprzez genotypowanie polimorfizmów w locus w dużej serii rodzin konsorcjów i testowanie powiązania marker-rodzina, stosując rodzinną metodę asocjacji. Korzystając z podejścia, które było zgodne z wcześniejszymi badaniami z tej serii, 21, 22 analizowaliśmy fenotypy ilościowe z probantów i wszystkich dostępnych rodzeństwa, niezależnie od diagnozy konkretnego zaburzenia językowego, i skupialiśmy się na złożonych pomiarach diagnostycznych zdolności językowych ekspresywnych i receptywnych, jak oraz test powtarzania nonsensownego słowa, który został wcześniej ustalony jako solidny endofenotyp.12
Rysunek 3. Rysunek 3. Powiązanie między CNTNAP2 a defektami językowymi w rodzinach z określonym zaburzeniem językowym. Panel A pokazuje wyniki analiz z ilościowym testem nierównowagi transmisji (QTDT) SNP z locus CNTNAP2 i ich powiązaniem z miarami zdolności do powtarzania nonsensownych słów (pomarańczowy), wyrażania języka (zielony) i rozumienia języka ( niebieski). Kręgi pokazują pozycje poszczególnych SNP, a czarne diamenty na górze wykresu wskazują względne pozycje eksonów, zgodnie z sekwencją genetyczną Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej (kompilacja 35). Pomarańczowy kwadrat oznacza pozycję fragmentu związanego z FOXP2 z klonowania w strzelbie fragmentów genów wyizolowanych metodą screeningu immunoprecypitacji chromatynowej. (Szczegóły dotyczące lokalizacji SNP, częstości alleli, wyników QTDT i rozmiarów efektów są dostępne w Tabeli S3 w Dodatku Dodatkowym.) Panel B pokazuje wpływ haplotypu wielotorowego ht1 na wyniki oceniające zdolność do powtarzania nonsensownych słów w teście Powtórzenia bez słów.26 Wyniki na skali mieszczą się w zakresie od 46 do 141, ze średnią 100 i odchyleniem standardowym wynoszącym 15 w populacji ogólnej. Niższe wyniki wskazują gorszą wydajność. Dzieci (szare) podzielono na trzy grupy na podstawie liczby kopii przypuszczalnego allelu ryzyka ht1, który nosili. Średnia liczba powtórzeń nonsensownych spadła o około 6 punktów w wyniku posiadania jednej lub więcej kopii ht1. Podobne wyniki zaobserwowano dla większej próbki, która obejmowała również rodziców z dostępnymi danymi fenotypowymi (czarny). Paski I reprezentują błędy standardowe. W analizach QTDT haplotypów wielowiązkowych uzyskano wartość P 6,0 × 10-4 dla związku między ht1 a miarami powtórzeń nonsensownych słów (Tabela
Zaobserwowaliśmy znaczące asocjacje (z wartościami P od 0,01 do 5,0 x 10-5) między powtarzaniem nonsensownym a dziewięcioma intronowymi SNP (rs851715, rs10246256, rs2710102, rs759178, rs1922892, rs2538991, rs17236239, rs2538976 i rs2710117), wszystkie mapowania pomiędzy eksony 13 i 15
[hasła pokrewne: ibuprofen a karmienie piersią, qchnia gliwice, targi kosmetyczne wrocław 2015 ]

Powiązane tematy z artykułem: ibuprofen a karmienie piersią qchnia gliwice targi kosmetyczne wrocław 2015