Krew odplywajaca ze schorzalych odcinków pluc

Krew odpływająca ze schorzałych odcinków płuc do serca nie jest wtedy dostatecznie nasycona tlenem, odpływająca zaś z odcinków zdrowych jest nim dostatecznie nasycona. W przedsionku lewym krew z obu źródeł miesza się, wskutek czego krew w krążeniu dużym nie zawiera tyle tlenu, ile powinna go zawierać w warunkach prawidłowych. Powoduje to zmniejszenie dostarczania tlenu do tkanek, co może zakłócić ich utlenianie. W przypadku zamknięcia światła dróg oddechowych ciałem obcym lub z powodu toczących się w nich procesów patologicznych, które mechanicznie upośledzają dostęp powietrza do pęcherzyków płucnych, również powstaje niedotlenność krwi, gdyż pęcherzyki płucne nie odnawiają dostatecznie swego powietrza. Powierzchowny oddech powstały z tych czy innych przyczyn także jest czynnikiem wywołującym niedotlenność krwi. W przypadkach wrodzonych wad serca niedotlenność krwi powstaje wtedy, kiedy z powodu wady krew żylna i tętnicza miesza się w komorze lewej. Niedotlenność i tylna krwi może powstać z powodu zaburzeń w krążeniu. Jeżeli krążenie krwi zwalnia się i powstaje zastój wskutek niewydolności krążenia, to tkanki wychwytują znacznie więcej tlenu niż w warunkach prawidłowych. Pochodzi to stąd, że wskutek zwolnienia krążenia krwi w tkankach dopływ krwi, a z nią i dostarczanie tlenu jest niedostateczne, w związku, z czym wychwytują one więcej tlenu z powodu głodu tlenowego. [patrz też: znanylekarz logowanie, endermologia lpg, targi kosmetyczne wrocław 2015 ]

Powiązane tematy z artykułem: endermologia lpg targi kosmetyczne wrocław 2015 znanylekarz logowanie