Mechanizm dzialania tych gazów na tkanke plucna nie jest dostatecznie wyjasniony

Mechanizm działania tych gazów na tkankę płucną nie jest dostatecznie wyjaśniony. Niektórzy badacze twierdzą, że z chloru in statu nascendi w pęcherzykach płucnych powstaje kwas solny, bardzo czynny już w niewielkich ilościach. Inni twierdzą, że gazy działają na pęcherzyki płucne całą swoją drobiną, a także mogą łączyć się z ciałami zawierającymi grupy aminowe. Mogłoby to powodować zmianę właściwości białek protoplazmy komórek. Niektórzy sądzą, że gazy te przedostają się do płuc, przez krew, która będąc nimi zatruta, uszkadza tkankę płucną. Doświadczenia wykazały jednak, że wprowadzenie zwierzęciu krwi zawierającej pięciokrotnie większą od śmiertelnej dawkę fosgenu nie wywołuje objawów zatrucia z powodu hydrolizy gazu prowadzenie natomiast gazu zgłębnikiem do określonego odcinka płuc wywołuje obrzęk tylko tego odcinka. Na podstawie różnych badań należy przyjąć, że obrzęk płuc, powstający pod wpływem gazów bojowych jest pochodzenia miejscowego, tzn. wywołuje go w zasadzie miejscowe uszkodzenie tkanki płucnej. W istocie swojej powstawanie obrzęku płuc polega na uszkodzeniu ścian naczyń włosowatych pęcherzyków płucnych i zwiększonej ich przepuszczalności. Naczynia te, bowiem ze względu na budowę anatomiczną pęcherzyka i stykanie się jego z siecią naczyń włosowatych są najbardziej narażone na działanie gazów. [podobne: elżbieta dziech, dyżury aptek grodzisk wlkp, rdest wężownik ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek grodzisk wlkp elżbieta dziech rdest wężownik