Nadmierne pobudzenia interoceptorów w plucach przenosza sie przez wlókna czuciowe nerwów blednych

Opierając się na wynikach doświadczeń szkoły Pawłowa, zwłaszcza jego ucznia Bykowa, obrzęk płuc,w zatruciu gazami boj owymi należy rozpatrywać jako podrażnienie interoceptorów w płucach. Nadmierne pobudzenia interoceptorów w płucach przenoszą się przez włókna czuciowe nerwów błędnych do ośrodków wegetatywnych z nich do kory mózgowej z kolei impulsy z kory przenoszą się przez nerwy błędne na obwód, to jest do płuc, wywołując zmiany krążenia naczyniowego w płucach. Obrzęk płuc w zatruciu gazami bojowymi jest, więc sprawą odruchową i bierze w nim udział kora mózgowa. Podrażnienie zakończeń czuciowych w płucach wywołuje, bowiem drogą odruchu podrażnienie nerwów rozszerzających naczynia tętnicze i włosowate, które w związku z tym stają się bardziej przepuszczalne Czernigowskij. Odruch z tych nerwów zapoczątkowuje okres nawału płucnego congestio, w którego wyniku powstaje obrzęk płuc. Obok odczynów naczyniowych powstających drogą odruchową mogą również powstać bezpośrednie oddziaływania naczyniowe bez udziału układu nerwowego. Gazy duszące wywołują, bowiem rozszerzenie odnerwionych naczyń przez uszkodzenia śródbłonka i zmianę ich przepuszczalności. Ponadto mogą tworzyć się zakrzepy w naczyniach płucnych. Zmiany te sprzyjaj ą przechodzeniu osocza do światła pęcherzyków płucnych. Pod działaniem gazów duszących zmienia się również stan koloidów nabłonka pęcherzyków płucnych. Zwiększa się, bowiem wodochłonność koloidów w związku ze zmianami otoczki komórkowej w lipidach, z którymi łączą się gazy. [hasła pokrewne: helimed opole, elżbieta dziech, fonoholizm ]

Powiązane tematy z artykułem: elżbieta dziech fonoholizm helimed opole