Odoskrzelowe zapalenie pluc

Odoskrzelowe zapalenie płuc występuje również wtedy, kiedy do tkanki płucnej drogą krwi lub chłonki przedostaną -się zakażone masy z ognisk poprzednio istniejących w dalszych narządach lub tkankach. Jest to przerzutowe odoskrzelowe zapalenie płuc bronchopneumonia metastatica. W powstawaniu tego rodzaju odoskrzelowego zapalenia płuc tkanka płucna musi jednak wykazywać zmniejszoną oporność w związku z osłabieniem całości ustroju. Odoskrzelowe zapalenie płuc niezależnie od rodzaju jest w zasadzie ciężką sprawą chorobową, gdyż rozwija się przede wszystkim wtedy, kiedy z tych czy innych powodów ustrój został osłabiony. Prócz tego wchłanianie się wytworów trujących powstających w ognisku zapalnym w tkance płucnej, zwłaszcza w jej ropniach lub zgorzeli, powoduje ogólne zatrucie ustroju i zwichnięcie czynności wszystkich jego mechanizmów adaptacyjno-regulacyjnych. We wszystkich sprawach zapalnych płuc, niezależnie od tego czy będzie to zapalenie płatowe, czy odoskrzelowe, powstają zaburzenia w oddychaniu, a mianowicie przyśpieszenie ruchów oddechowych i zmniejszenie się ich głębokości, co zależy od zwiększonej pobudliwości zakończeń płucnych nerwu błędnego, hamującego przedwcześnie wdech. W związku z bólem opłucnowym w zapaleniu płuc chorzy odruchowo unikają wykonania głębszych wdechów i oddychają powierzchownie. [podobne: znanylekarz logowanie, drapichrust, dyżury aptek grodzisk wlkp ]

Powiązane tematy z artykułem: drapichrust dyżury aptek grodzisk wlkp znanylekarz logowanie