Patogeneza powstawania obrzeku pluc w zatruciu duszacymi gazami bojowymi

Patogeneza powstawania obrzęku płuc w zatruciu duszącymi gazami bojowymi jest bardzo złożona i do dziś nie jest dostatecznie wyjaśniona. Mogą, bowiem wchodzić w grę nie tylko czynniki miejscowe, lecz również zmieniona czynność układu krążenia i układu nerwowego. Każdy obrzęk płuc niezależnie od tego, jakimi czynnikami jest wywołany, powstaje na tle odczynów nerwowych z kory mózgowej, jako narządu regulującego wszystkie złożone zjawiska życiowe ustroju. Pochodzenia z płuc dochodzą przez włókna czuciowe nerwów błędnych do kory mózgowej, ta zaś przekazuje bodźce do tkanki płucnej j jej naczyń. Po przecięciu nerwów błędnych u zwierząt, które poddano działaniu foenu, obrzęk płuc nie występuje lub też zmiany płucne są bardzo małe i słabo wyrażone. Niewystępowanie obrzęku płuc u zwierząt z przeciętymi nerwami błędnymi nie jest związane ze zmniejszeniem się pojemności oddechowej i w związku Z tym z mniejszym doprowadzeniem gazu do płuc. Ustalono, bowiem na kotach, że mimo zwolnienia oddechu po przecięciu nerwów błędnych pojemność oddechowa nie zostaje zmieniona. Obrzęk płuc nie występuje u zwierząt z przeciętymi nerwami błędnymi nie tylko wtedy, kiedy przetnie się nerwy błędne na l godzinę przed poddaniem zwierzęcia działaniu fosgenu, ale również wtedy, gdy zabieg ten wykona się na 1-9 dni przedtem. Przecięcie nerwów błędnych wykonane po zatruciu fosgenem nie chroni zwierzęcia od wystąpienia obrzęku płuc. [podobne: ibuprofen a karmienie piersią wrocław, endermologia lpg, ibuprofen a karmienie piersią ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek grodzisk wlkp endermologia lpg ibuprofen a karmienie piersią