Powstawaniu plytkich ruchów oddechowych

W mechanizmie powstawania ruchów oddechowych przyspieszonych i płytkich odgrywa rolę również zwiększona pobudliwość ośrodka oddechowego, gdyż jest on stale podrażniany wskutek zakwaszenia zwiększoną zawartością dwutlenku węgla we krwi, który gromadzi się w niej z powodu utrudnionego oddechu. Również kwaśne niedotlenione wytwory przemiany materii gromadząc się w ośrodkach nerwowych pobudzaj ą ośrodek oddechowy do wzmożonej czynności. Powstawaniu płytkich ruchów oddechowych i w związku z tym duszności sprzyja także zmniejszenie się sprężystości tkanki płucnej wskutek wypełnienia jej pęcherzyków płynem obrzękowym. Po otwarciu klatki piersiowej płuco takie nie zapada się, gdyż siły sprężyste są za małe, by mogło to nastąpić. Prócz tego obrzękłe płuco nie wypełnia dostatecznie przy wdechu klatki piersiowej. Powoduje to zwiększenie się ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej. Ciśnienie ujemne w klatce piersiowej kota poddanego działaniu dwufosgenu wynosi 17 do 24 cm słupa wody zamiast normalnych 7-8 cm. W związku z opisanymi zmianami ruchy oddechowe wzmagają się biorą w tym duży udział pomocnicze mięśnie oddechowe. Nie mogą one jednak usprawnić wymiany gazów między krwią a płucami. W dalszym przebiegu obrzęku płuc wskutek zatrucia gazami powstaje niedostateczne nasycenie krwi tlenem i w wyniku głód tlenowy. [hasła pokrewne: fonoholizm, efez leszno, qchnia gliwice ]

Powiązane tematy z artykułem: efez leszno fonoholizm qchnia gliwice