Redukcja przenoszenia wirusa niedoboru odporności typu 1 u matki i niemowląt z leczeniem zidowudyną ad 6

Po sześciu miesiącach po porodzie mediana wzrostu w stosunku do linii podstawowej wyniosła 53 komórki na milimetr sześcienny w grupie zydowudyny, w porównaniu z 14 komórkami na milimetr sześcienny w grupie placebo (P = 0,12 według testu Wilcoxona). W sześć miesięcy po porodzie liczba limfocytów T CD4 + była większa niż 300 komórek na milimetr sześcienny dla 95 procent kobiet w obu grupach; liczba czterech kobiet (jedna w grupie zydowudyny i trzech w grupie placebo) spadła poniżej 200 komórek na milimetr sześcienny podczas badania. Spośród 189 kobiet, dla których dane były dostępne podczas ich sześciomiesięcznej wizyty, 40 (19 w grupie zydowudyny i 21 w grupie placebo) było leczonych otwartymi znakami zydowudyny. Ocena bezpieczeństwa niemowląt
Zgony
Było osiem zgonów płodów lub noworodków (pięć w grupie zydowudyny i trzy w grupie placebo). Żadna z tych zgonów nie została uznana za przypisaną badanemu lekowi. Przyczyną śmierci w grupie zydowudynie była wrodzona przepuklina przeponowa (jedna śmierć), zespół Dandy ego-Walkera (jedna), przedwczesna poród i zapalenie błon płodowych w 24. tygodniu ciąży (jedna), nieunikniona aborcja w 18 tygodniu ciąży u matki z historia niekompetentnej szyjki macicy (jedna), przedwczesna poród i nagłe łożysko w 28. tygodniu ciąży (jedna). Przyczynami zgonu w grupie placebo były zakażenie wirusem cytomegalii utero (jedna śmierć), łożyska nagłe związane z zażywaniem kokainy (jedna) i niedorozwój prawej komory (jedna). Siedem zgonów dotyczyło dzieci, które były poza okresem noworodkowym; sześć z nich (dwa w grupie zydowudyny i cztery w grupie placebo) były spowodowane zakażeniem wirusem HIV, a jedna (w grupie zydowudyny) była spowodowana urazem.
Ocena prenatalna i noworodkowa
Seryjne badania ultrasonograficzne i testy niestresyjne nie wykazały różnic między badanymi grupami. Leczenie zydowudyną nie wiązało się z przedwczesnym porodem. Badanie noworodków wykazało prawidłowe wyniki antropometryczne. Długość, waga i obwód głowy były podobne u niezakażonych niemowląt w obu grupach do 18 miesiąca życia.
Nieprawidłowości strukturalne
Częstość występowania drobnych i poważnych nieprawidłowości była podobna w obu grupach. Wrodzone nieprawidłowości kardiologiczne potwierdzono u 10 niemowląt (po 5 w każdej grupie). Wrodzone nieprawidłowości ośrodkowego układu nerwowego zgłaszano u 5 niemowląt (trzy w grupie zydowudyny i dwie w grupie placebo). Osiemnaście innych poważnych anomalii zostało zgłoszonych, dziewięć w każdej grupie. W obu grupach nie stwierdzono żadnych drobnych lub poważnych nieprawidłowości.
Niekorzystne doświadczenia
Figura 2. Figura 2. Średnie stężenia hemoglobiny (. SD) w momencie urodzenia, 6 tygodni i 12 tygodni w dwóch grupach leczenia. Stężenie hemoglobiny u noworodków w grupie zydowudyny było istotnie niższe niż u niemowląt w grupie placebo (ryc. 2). Podczas gdy tylko 4 niemowlęta w obu grupach miały stężenie hemoglobiny poniżej 7,0 g na decylitr, 44 niemowlęta w grupie zydowudyny i 24 niemowlęta w grupie placebo miały stężenia hemoglobiny poniżej 9,0 g na decylitr. Maksymalna różnica w średnim stężeniu hemoglobiny pomiędzy dwiema grupami wystąpiła w wieku trzech tygodni i wynosiła g na decylitr
[więcej w: ibuprofen a karmienie piersią, elżbieta dziech, polyvaccinum mite ]

Powiązane tematy z artykułem: elżbieta dziech ibuprofen a karmienie piersią polyvaccinum mite