Serce ulega rozszerzeniu wskutek oslabienia jego miesnia

Serce ulega rozszerzeniu wskutek osłabienia jego mięśnia, przy czym bardziej rozszerza się komora prawa. Prowadzi to do niewydolności krążenia, co jeszcze bardziej wpływa na zwiększenie obrzęku płuc. Niektórzy badacze twierdzą, że znaczny spadek ciśnienia krwi w toksycznym obrzęku płuc jest spowodowany nie tylko osłabieniem czynności serca i zwiększeniem się lepkości krwi, lecz także wytwarzaniem się znacznej ilości histaminy lub ciał histaminopodobnych w płucach. Ciała te, bowiem łatwo uwalniają się, jeżeli naczynia włosowate ulegną uszkodzeniu. We krwi również występują poważne zmiany w miarę rozwoju obrzęku płuc wskutek zatrucia gazami. Na początku zatrucia występuje rozwodnienie krwi, spadek jej lepkości, zmniejszenie się liczby czerwonych krwinek, spadek ilości hemoglobiny i obniżenie się zawartości białka. Powstaje, więc prawdziwa hiperhydremia. W okresie rozwoju obrzęku płuc występuje zagęszczenie krwi, zwiększenie się jej lepkości i krzepliwości, zwiększenie się liczby krwinek czerwonych, nawet do 10-13 milionów w l =3, ilość zaś hemoglobiny, badana metodą Sahliego, dochodzi do 140 %. Zmiany te są wyrazem zmniejszenia się we krwi zawartości wody, która przechodzi do płuc, oraz przerostu kompensacyjnego szpiku. Zwiększeniu się liczby krwinek czerwonych we krwi sprzyja jeszcze skurcz śledziony i wzmożone przechodzenie z niej, jako zbiornika krwi krwinek do ogólnego łożyska krwionośnego. Po usunięciu, bowiem śledziony przyrost liczby krwinek jest znacznie wolniejszy. Liczba krwinek białych również zwiększa się, przy czym przeważają postacie młode, co jest wyrazem podrażnienia szpiku. Zaburzenia, czynności oddychania i krążenia prowadzą do ciężkiego upośledzenia wymiany gazowej, do procesów chemicznych i fizycznych w koloidach tkankowych w wyniku enzymy komórek zostają unieczynnione i następuje śmierć. [podobne: chloropikryna, pląsawica huntingtona, przychodnia aksamitna rejestracja ]

Powiązane tematy z artykułem: chloropikryna pląsawica huntingtona przychodnia aksamitna rejestracja