Skuteczność pojedynczej dawki, inaktywowanej doustnej szczepionki cholery w Bangladeszu cd

Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność prezentowanych danych i analiz. Interwencje
Szczepionkę (Shanchol) zakupioną od producenta do badania i badane placebo podano w fiolkach jednodawkowych o identycznym wyglądzie, z których każdy zawierał 1,5 ml ciekłego środka. Każda dawka szczepionki zawierała około 1,5 × 1011 inaktywowanych bakterii Vibrio cholerae O1 i 5 × 1010 inaktywowanych bakterii V. cholerae O139, jak opisano powyżej. Fiolki placebo zawierały 1,5 ml identycznie wyglądającego płynu, który zawierał tylko obojętne składniki skrobi i gumy ksantanowej . Środki badane były podawane między 10 stycznia a 4 lutego 2014 r. Aby kwalifikować się do udziału w badaniu, uczestnicy lub ich opiekunowie musieli wyrazić pisemną świadomą zgodę, a uczestnicy musieli mieć co najmniej 12 miesięcy, nie mogli być w ciąży. (stwierdzone w autoportrecie), nie może mieć ciężkiej choroby (zdefiniowanej jako zbyt chora, aby opuścić łóżko) i nie może mieć historii wcześniejszego spożycia doustnej szczepionki cholery. W momencie dozowania, kompletność dawkowania została oceniona i zarejestrowana przez zespół szczepień na formularzach badań.
Randomizacja i oślepienie
Badanie zostało zaprojektowane jako indywidualnie randomizowane badanie w celu pomiaru skuteczności szczepionki. 11 Każda fiolka była oznaczona unikalną liczbą, w kolejnych numerach, szczepionką i placebo złożonymi w losowej kolejności (w blokach po sześć) w kolumnach pudełek z fiolkami ( patrz Dodatek Uzupełniający). Zespoły szczepień zostały poinstruowane, aby podawać fiolki każdemu z kolejnych kwalifikujących się i wyrażających zgodę uczestnikom, zgodnie z kolejnością numeryczną fiolek w pudełku. W momencie podawania, numer podanej fiolki został wpisany do księgi rejestru szczepień.
Tożsamość ponumerowanych fiolek była przechowywana przez producenta i dwóch pracowników Międzynarodowego Instytutu Szczepień, którzy byli poza procesem. Ponadto główny badacz na terenie zakładu miał zapieczętowane koperty zawierające dane identyfikacyjne każdego numeru kodu, z zastrzeżeniem, że koperty powinny być otwierane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zarządzania klinicznego. W trakcie procesu nie otwarto żadnej koperty.
Wyniki
Nadzór nad Cholera
Nadzór nad leczonymi epizodami biegunki został zainicjowany 10 stycznia 2014 r. W dwóch szpitalach icddr, b oraz w 11 innych placówkach służby zdrowia obsługujących badany obszar, stanowiących wszystkie główne ośrodki zdrowia obsługujące badaną populację (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Pacjenci z badanym obszarem, u których wystąpiła biegunka, zostali zidentyfikowani przy użyciu dowodów osobistych z badania domowego lub komputerowego przeszukania spisu w ośrodku leczenia. Pacjenci byli badani przez wyszkolonych lekarzy i uzyskano zgodę na zbieranie danych klinicznych i kału. Próbki kału były transportowane w mediach Cary-Blair do centralnego laboratorium, gdzie próbki były badane na obecność V. cholerae według serogrupy, biotypu i serotypu przy użyciu metod opisanych w innych punktach.12-14 Podczas obserwacji wykryliśmy 813 centrum leczenia wizyty na ostrą wodnistą biegunkę wśród uczestników badania; wszyscy ci uczestnicy zgodzili się na kulturę kałową
[przypisy: helimed opole, nplay lublin, efez leszno ]

Powiązane tematy z artykułem: efez leszno helimed opole nplay lublin