Zmiany skrobiowate i szkliste

Zmiany skrobiowate i szkliste W stanach patologicznych w tkance łącznej, a przede wszystkim w jej istocie międzykomórkowej, powstają zmiany, cechujące się nagromadzeniem mas ciał bez budowy, które niszczą włókienkową budowę tkanki. Te zmiany odbijają się na sprawności czynnościowej istoty międzykomórkowej i na tkance łącznej jako całości. Są to przede wszystkim zwyrodnienia szkliste i skrobiowate, które powstają z powodu zaburzeń w przemianie wewnątrz pochodnych (endogenes) protein ów. Zarówno istota szklista (hyalina) jak i skrobiowata (amylid) są ciałami białkowymi- powstają w związku z zaburzeniem przemiany białkowej w istocie międzykomórkowej wchodzi tu w grę zmiana stężenia jonów wodorowych w istocie międzykomórkowej. Badania wykazują, że zmiany te mogą być odwracalne w warunkach doświadczalnych. Po usunięciu bowiem przyczyny, wywołującej zwyrodnienie, masy szkliste lub skrobiowate mogą być zniszczone tylko przez odpowiednie enzymy, gdyż rozpuszczalność. np. amyloidu jest bardzo trudna. [więcej w: masaż prostaty filmy, dyżury aptek wronki, badania do pracy jak wyglądają ]

Powiązane tematy z artykułem: badania do pracy jak wyglądają dyżury aptek wronki masaż prostaty filmy