Zmiany wsteczne w istocie miedzykomórkowej.

Zmiany wsteczne w istocie międzykomórkowej. Zmiany wsteczne dotyczą nie tylko samych komórek. Istota międzykomórkowa powstaje jako skutek ich czynności życiowych i różnicowania się. Do istoty międzykomórkowej należą ciała podstawowe tkanki łącznej, włókna kolagenu, włókna sprężyste, chrząstki szkliste, istota kitowa komórek śródbłonkowych i inne, Istota międzykomórkowa, jako. przedstawiająca sobą olbrzymią masę koloidów żywych, ma również swoją przemianę materii, a stykając się z komórkami miąższowymi musi wpływać na nie i odgrywać rolę w ogólnej przemianie materii. Istota międzykomórkowa jest swego rodzaju zaporą między krwią. Wszędzie bowiem między komórkami miąższowymi a naczyniami krwionośnymi znajduje się choć nie dużo tkanki łącznej, otaczającej ściankę naczynia włosowatego. Dlatego też krew oddaje swoje ciała odżywcze nie bezpośrednio do komórki, lecz do ,tkanki łącznej, z której dopiero komórka czerpie ciała potrzebne jej – do ,przemiany. Również do tkanki łącznej komórka oddaje swoje wytwory przemiany materii, które są z niej usuwane przez odpływającą krew. Wobec takiego układu jasne jest, że istota międzykomórkowa ma swoją przemianę materii, która może być zakłócana albo ze strony samej istoty międzykomórkowej, albo ze strony wadliwej przemiany materii komórek, które ona otacza, gdyż i z komórki i 2 krwi mogą w niej gromadzić się wytwory przemiany materii. [podobne: endermologia lpg, qchnia gliwice, polyvaccinum mite skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: endermologia lpg polyvaccinum mite skutki uboczne qchnia gliwice