zmniejszenie sie odruchowej pobudliwosci blony sluzowej oskrzeli i napiecia fizjologicznego tkanki plucnej

W powstawaniu odoskrzelowego zapalenia płuc odgrywają również rolę te czynniki, które osłabiaj i oporność tkanki płucnej, jak np. zaburzenia krążenia wewnątrz płucnego, zmniejszenie się odruchowej pobudliwości błony śluzowej oskrzeli i napięcia fizjologicznego tkanki płucnej, rozedma i inne. Zmienia się wtedy czynność oddychania i stwarzają się takie warunki, w których zakażenie zrazików płucnych jest ułatwione. Powstawaniu odoskrzelowego zapalenia płuc sprzyjają również te wszystkie czynniki, które zakłócaj ą prawidłową przemianę materii, i rozmaite biochemiczne i fizyko-chemiczne procesy ustroju. Krążą wtedy, bowiem we krwi rozmaite ciała trujące, które zmniejszają oporność tkanek, a tym samym i tkanki płucnej. Jest ona wtedy wrażliwa na zakażenie niezależnie od tego, jaką drogą przedostanie się do niej zarazek. W związku z tym w patogenezie odoskrzelowego zapalenia płuc odgrywają rolę nie tylko czynniki miejscowe, wywołujące zapalenie, lecz również ogólne zaburzenie czynności całego ustroju. Odoskrzelowe zapalenie płuc powstałe na tle zstępującego zakażenia tworzy drobne ogniska zapalne w zrazikach płucnych niezwiązanych nawet z sobą. Ognisk takich może być tak dużo, że z powodu bliskości zlewają się one z sobą zajmując procesem zapalnym dużą powierzchnię tkanki płucnej. Jest to postać zlewająca się odoskrzelowego zapalenia płuc bronchopneumonia confluens. Postać ta może obejmować cały płat upodobniając się do płatowego zapalenia płuc. [więcej w: karma dla owczarka niemieckiego, polyvaccinum mite, polyvaccinum mite skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: karma dla owczarka niemieckiego polyvaccinum mite polyvaccinum mite skutki uboczne